werk blog info
Erikenik houdt zich bezig met het vervaardigen van diverse grafische en multimediale uitingen.

de spelende werkmens

Hoe breng je het thema voetgezondheid aan de bouwman? Niet door te lezen maar door te doen natuurlijk. Op de bouwbeurs kregen bezoekers bij de stand van het Austra-
lische Steel Blue een schuifkaart (weet niet of dat de juiste naam is). Met die kaart kun je zelf je eigen werkschoenen testen en meer te weten komen over hoe het zit met veilige en comfortabele werkschoenen.

erikenik_steelblue

erikenik_steelblue2

Fri 22 Feb 2013 17:01

Lokale Lente

erikenik_lokalelente_avatar

Lokale Lente is een community van sociale en culturele wijkondernemers in Amsterdam. Voor Schleijpen & Leatemia heb ik hiervoor de identiteit ontwikkeld en samen met Enkeling is de naam bedacht. Dank ook aan Jacqueline Slenders met wie ik fijn heb samengewerkt.

erikenik_lokalelente_logo

Thu 7 Feb 2013 13:07

7 bijeen

Zeven kinder- en jeugdpsychiatrische centra hebben besloten om hun krachten te bundelen in een landelijke Expertisenetwerk. Binnenkort meer op de website die op dit moment ontwikkeld wordt…

erikenik_expertisenetwerk

Thu 7 Feb 2013 11:29

what life sounds like

erikenik_ssavatar

Projectstijl voor art event Social Sound (Art about music and what life sounds like), gehouden in de Blokhuispoort te Leeuwarden. Samen met Enkeling gemaakt.

 

Sat 2 Feb 2013 14:33


© erik olde hanhof 2007 / erikenik gebruikt wordpress