werk blog info
Erikenik houdt zich bezig met het vervaardigen van diverse grafische en multimediale uitingen.

10

mies10-02

Mischa in de gloria

 

Tue 28 May 2013 12:02

zakjes plakken

De conferentie ‘Vertrouwen in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger wordt mede georganiseerd door Lokale Lente. Als dankjewel voor de vrijwilligers werden afgelopen dagen door toegewijde kinderhandjes de weggevers geraapt en in elkaar gezet. Kinderarbeid of een nieuwe IJburgse wijkonderneming op micro niveau?

erikenik_zakjesplakken02

erikenik_zakjesplakken04

erikenik_zakjesplakken01

Mon 20 May 2013 17:34


© erik olde hanhof 2007 / erikenik gebruikt wordpress