werk blog info
Erikenik houdt zich bezig met het vervaardigen van diverse grafische en multimediale uitingen.

Pioniers in de stad

Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen… Aanleidingen voor bewoners om zelf het initiatief te nemen. Na twee jaar van wijkondernemerschap in Amsterdam zijn concrete antwoorden van actieve mensen en 24 initiatieven gebundeld. Dit boek schetst het beeld van binnenuit. In vier thematische hoofdstukken wordt de maatschappelijke betekenis beschreven en worden conclusies getrokken voor de komende tijd.

Erikenik_cover_pioniers2

Erikenik_tekstspread2

Erikenik_beeldspread

Erikenik_spread_baadoud

Erikenik_pids_schutblad

erikenik_pids_quote

Mon 14 Apr 2014 16:46

Keukenzusters

Met zwart papier, blote handen en een scanner heb ik een illustratief alfabet voor de blog van mijn Keukenbuuf gemaakt. In de hoop op een zelfgemaakte taart natuurlijk. Lekker!

Erikenik_Keukenzusters

Mon 14 Apr 2014 12:35


© erik olde hanhof 2007 / erikenik gebruikt wordpress